Start
Omhoog

  
  

Heidebeheer / Natuurontwikkeling

Plaggen wordt doorgaans uitgevoerd m.b.v. een speciaal hiervoor eigen ontwikkelde plagmachine, welke kan worden afgesteld op de ter plaatse gewenste plagdiepte. 

Dit plaggen (zie foto) wordt gedaan om heideterreinen te verschralen, zodat aanwezig heidezaad kan ontkiemen en zodoende voor verjonging van de vegetatie kan zorgen. Grassen worden hierbij grotendeels verdrongen. 

Bij geaccidenteerd terrein is plaggen met een kraan mogelijk. Een kantelstuk op de giek maakt het mogelijk het natuurlijk relief te volgen. Als de heidevegetatie minder vergrast is, edoch minder vitaal is (oud), is het mogelijk om te chopperen, waarbij de heidestruiken bovengronds worden verwijdert. De heide kan dan op haar eigen wortelgestel opnieuw uitlopen, zodat een vitale vegetatie het resultaat is.

Voor meer informatie, stuur een email aan:

of bel ons: 0575 - 47 63 96

 

Laatst bijgewerkt: 23 maart 2006